BASIN BÜLTENİ-Ulaşım ağı Kavşak'ın açılışı Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında gerçekleştirildi
18/09/2020 18:11:17

    Türkiye'nin sürdürülebilir kent içi ulaşımı geliştirmek amacıyla  kurulan ilk ağı Kavşak'ın açılışı Avrupa Hareketlilik Haftası  kapsamında gerçekleştirildi. STK'lar başta olmak üzere kamu, özel  sektör, akademi ve medya gibi farklı alanlarda çalışan kurum ve  kuruluşları bir çatı altında toplayan Kavşak'ın hedefi kent içi ulaşım  sorunlarını çözmek için yerel yapılanmaları güçlendirmek.
    Kavşak Ağı, Avrupa Birliği tarafından desteklenen Sivil Toplum
Aracı ve Medya Programı: Sivil Toplum Ağlar ve Platformlar Destekleme
Programı kapsamında Türkiye Kent İçi Sürdürülebilir Ulaşım Ağı Projesi  çerçevesinde hayata geçirildi.Aktif Yaşam Derneği, UCLG-MEWA
(Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Ortadoğu ve Batı Asya Bölge
Teşkilatı), UITP (Union Internationale des Transports Publics) ve YADA
(Yaşama Dair Vakıf) ortaklığında yürütülen projenin koordinasyonunu  daha yaşanabilir kentler yaratmak için çalışan WRI Türkiye
Sürdürülebilir Şehirler üstleniyor.
    WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler Direktörü Dr. Güneş Cansız,
Kavşak Ağı ile ilgili olarak şunları söyledi: "Sürdürülebilir ulaşım,  yaşam alanlarımızın önemli bir dinamiği. Özellikle COVID-19 süreci  ortak geleceğimizi birlikte inşa etmenin ne denli önemli olduğunu bir  daha gösterdi. Kavşak sürdürülebilir ulaşım yaklaşımını benimsetmek,  politika geliştirme süreçlerine katılmak ve uygulamaları ulusal  ölçekte hayata geçirmek adına çalışacak."
    Projenin koordinatörü WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler Kentsel
Verimlilik ve İklim Yöneticisi Dr. Meltem Bayraktar da "Ağa üye  kurumların sürdürülebilir kent içi ulaşımla ilgili politika ve  eylemlerin önemli bir paydaşı haline gelmesini sağlamak için teknik,  idari ve finansal kapasitelerini güçlendirmeyi, sektörler arası  diyalog ve stratejik iş birliğini, yerel düzeyde iyi uygulamalar ve  modeller geliştirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca kamu ve özel sektörün,  sivil toplumun bakış açısını daha iyi anlamasını sağlamak, ulusal ve  uluslararası iş birliğini teşvik etmek istiyoruz" diye konuştu.
    Eşitlikçi, erişilebilir, insan odaklı ve çevreci ulaşım pratikleri  ve politikalarının yaygınlaşmasının hedefleyen Kavşak Ağı'nı  destekleyen Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı
NikolausMeyer-Landrut ise şunları kaydetti: "STK'lar başta olmak üzere  farklı alanlarda çalışan kurum ve kuruluşların geçmiş deneyim ve bilgi  birikimlerini bir çatı altında toplayan Kavşak Ağı ile kent içi  sürdürülebilir ulaşım vizyonunun geliştirilmesine ve  yaygınlaştırılmasına katkı sunmayı hedefliyoruz. Kavşak Ağı'nın  ulaştırma alanında eksikliği hissedilen sivil toplumun kuvvetli  şekilde oluşturulmasında önemli bir rol üstlenmesini bekliyoruz. AB
Türkiye Delegasyonu olarak, sürdürülebilir ulaşım projelerine her  zaman önem verdik, Kavşak Ağı'na da destek vermekten mutluyuz."
    Dört yıl sürecek proje kapsamında üç şehirde yereldeki bir  ihtiyaca yönelik yenilikçi çözümlerin geliştirilip uygulanması için  mikro hibe verilecek  Belçika ve Barselona'ya çalışma ziyaretleri  düzenlenecek. Bölgesel Paydaş Diyalog Çalıştayları ile birlikte  bilgilendirme günleri yapılacak, sürdürülebilir kent içi ulaşım  konusunda AB müktesebatı izlenip yorumlanacak, Sürdürülebilir Kent İçi
Ulaşım Eylem Planı ile Beyaz Kitap hazırlanarak karar alma ve ulusal  politika geliştirme süreçlerine katılım sağlanacak.


    Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
    http://www.foreks.com
    http://twitter.com/ForeksTurkey

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.