Özet Bilgi
2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2019
Karar Tarihi
25.08.2020
Genel Kurul Tarihi
17.09.2020
Genel Kurul Saati
08:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
16.09.2020
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ŞİŞLİ
Adres
Levent 199 Plaza Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 199
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3 - 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve oylanması.
4 - 2019 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması.
5 - 2019 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
6 - 2019 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
7 - Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne yapılan atamanın görüşülüp karara bağlanması.
8 - 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ayrı ayrı ibra edilmeleri.
9 - 2019 yılı kârının/zararının belirlenmesi ve kar dağıtımı yapılması ya da yapılmaması hakkında karar alınması.
10 - Yönetim Kurulu üyelerinin brüt ücretlerinin belirlenmesi.
11 - Şirketin 2020 yılında yapacağı bağışların üst sınırının belirlenmesi.
12 - Şirketin 2020 yılı Mali Tablo ve Raporlarının denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu teklifinin onaylanması.
13 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri 2020 yılında yapabilmeleri için izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2019 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.
15 - Dilek ve Temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
DAVET İLANI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
GÜNDEM.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3
2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Şirketimizin 17.09.2020 tarihinde saat 08:30'da Levent 199 Plaza Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 199 Şişli/İstanbul adresinde gerçekleştirilen 2019 yılına ait Genel Kurul Toplantısı'nda özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.


1. Şirketin herhangi bir kar dağıtımı ve avans ödemesi yapmayacağına ve dönem zararının geçmiş yıllar zararına aktarılmasına


karar verildi.


2.Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiş olan Sayın Metin ÜNLÜ yerine selefinin görev süresi sonuna kadar Sayın Lale ERGİN' in atanmasına karar verildi.


3. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine 7.500,00 TL aylık brüt ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise


ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.


4. Şirketin 2020 yılında yapacağı bağış ve yardımların üst sınırının 200.000TL olmasına oy birliğiyle karar verildi.


5. 2020 yılı faaliyet ve hesapların denetimi için "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş." 'nin


seçilmesine oy birliği ile karar verildi.


6. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine


izin verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
21.09.2020
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Hazirun - Kapalı.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2
KAR PAYI DA_ITIM TABLOSU.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 3
Toplantı Tutanağı - İmzalı.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 390/IV. maddesi uyarınca;

Aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşerek gerekli kararları almak üzere halka açık şirketimizin ortaklarının olağan olarak Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 17 Eylül 2020 Perşembe günü Saat:08:30'da Levent 199 Plaza Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 199 Şişli/İstanbul, adresinde toplantıya çağrılmalarına, aşağıdaki gündemi görüşmek üzere TTK 414'e göre toplanmasına, temsilci görevlendirilmesi için İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'ne müracaat edilmesine,

karar verilmiştir.

17 Eylül 2020 Günü Yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.

2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

3. 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve oylanması.

4. 2019 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması.

5. 2019 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

6. 2019 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.

7. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, görev süresi dolan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin yerine yeni Bağımsız Üyenin seçimi ve görev süresinin tespiti.

8. 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ayrı ayrı ibra edilmeleri.

9. 2019 yılı kârının/zararının belirlenmesi ve kar dağıtımı yapılması ya da yapılmaması hakkında karar alınması.

10. Yönetim Kurulu üyelerinin brüt ücretlerinin belirlenmesi.

11. Şirketin 2020 yılında yapacağı bağışların üst sınırının belirlenmesi.

12. Şirketin 2020 yılı Mali Tablo ve Raporlarının denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu teklifinin onaylanması.

13. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri 2020 yılında yapabilmeleri için izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.

14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2019 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.

14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2019 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.

15. Dilek ve Temenniler.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.