Özet Bilgi
İç Kaynaklardan Bedelsiz Sermaye Artırımı Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
07.07.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
500.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
73.100.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
253.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPEGY00014
2.436.666,667
5.996.666,667
246,10123
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPEGY00014
Nâma
B Grubu, PEKGY, TREPEGY00022
70.663.333,333
173.903.333,333
246,10123
B Grubu
B Grubu, PEKGY, TREPEGY00022
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
73.100.000
179.900.000,000
246,10123
Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi
09.09.2020
İç Kaynakların Detayı :
Geçmiş Yıl Karları (TL)
179.900.000
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu
ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi
02.09.2020
SPK Başvuru Tarihi
10.07.2020
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
02.09.2020
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ödeme Tarihi
11.09.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi
10.09.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi
23.09.2020
Ek Açıklamalar

Şirketimizin İç Kaynaklardan Bedelsiz Sermaye Artırımı ve Esas Sözleşmenin 8.Madde Tadili İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 23.09.2020 tarihinde tescil edilmiştir.


Saygılarımızla

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Onaylı Esas Sözleşme.pdf
EK: 2
Onaylı İhraç Belgesi.pdf
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.