Özet Bilgi
2019 yılı nakit kar payı 2.taksit dağıtım tarihinin, 18 Eylül 2020 tarihli 2948 sayılı Cumhurbaşkanı kararı doğrultusunda yeniden belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Düzeltme Nedeni
18 Eylül 2020 tarihli 31248 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 13 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasında Belirtilen Sürenin Üç Ay Uzatılması Hakkındaki 2948 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun geçici 13üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen sürenin 3 ay uzatılması sebebiyle
Karar Tarihi
21.09.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
31.03.2020
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
2 Taksit
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni
-
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRECLBI00011
1. Taksit
1,9750000
197,5
0
1,9750000
197,5
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRECLBI00011
2. Taksit
2,3750000
237,5
0
2,3750000
237,5
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRECLBI00011
TOPLAM
4,3500000
435
0
4,3500000
435
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRECLBI00029
1. Taksit
1,9750000
197,5
0
1,9750000
197,5
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRECLBI00029
2. Taksit
2,3750000
237,5
0
2,3750000
237,5
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRECLBI00029
TOPLAM
4,3500000
435
0
4,3500000
435
C Grubu, CLEBI, TRACLEBI91M5
1. Taksit
1,9750000
197,5
15
1,6787500
167,875
C Grubu, CLEBI, TRACLEBI91M5
2. Taksit
2,3750000
237,5
15
2,0187500
201,875
C Grubu, CLEBI, TRACLEBI91M5
TOPLAM
4,3500000
435
15
3,6975000
369,75
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
1. Taksit
31.08.2020
31.08.2020
02.09.2020
01.09.2020
2. Taksit
04.01.2021
04.01.2021
06.01.2021
05.01.2021
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRECLBI00011
0
0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRECLBI00029
0
0
C Grubu, CLEBI, TRACLEBI91M5
0
0
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu,

31 Mart 2020 tarihinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul kararı çerçevesinde, 4 Haziran 2020 tarihinde almış olduğu, nakit ve Şirket Ortaklarına 2 (iki) taksit halinde, 31 Ağustos 2020'de 47.992.500 TL ve 1 Ekim 2020'de 57.712.500 TL olmak üzere toplam 105.705.000 TL dağıtılması kararlaştırılan nakit kar payı ödenmesine ilişkin kararda, 1 Ekim 2020 olarak belirlenmiş 2.taksit ödeme tarihinin, 18 Eylül 2020 tarihli 31248 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 13 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasında Belirtilen Sürenin Üç Ay Uzatılması Hakkındaki 2948 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda, 4 Ocak 2021 olarak yeniden belirlenmesine, ve yürürlükteki ilgili mevzuat uyarınca bilimum iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine, mevcudun oybirliğiyle karar vermiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
CLEBI 2019 yılı kar dağıtım tablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
24.300.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
59.838.791,62
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Yoktur
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
214.921.594
141.617.613,52
4. Vergiler ( - )
19.457.693
24.912.664,25
5. Net Dönem Kârı
192.355.079
116.704.949,27
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
192.355.079
116.704.949,27
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
3.321.322
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
195.676.401
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
1.215.000
* Nakit
1.215.000
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
104.490.000
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
10.449.000
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
76.201.079
550.949,27
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
42.282.000
0
21,98
4,35
435
B Grubu
22.785.300
0
11,85
4,35
435
C Grubu
40.637.700
0
21,13
4,35
435
TOPLAM
105.705.000
0
54,95
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

* A ve B grubu paylar Şirketimiz ana ortağı Çelebi Havacılık Holding A.Ş.'ye ait olup ödenecek kar payından stopaj kesintisi yapılmayacaktır.

** Pay sahiplerinin dar mükellef, tam mükellef, tüzel kişi veya gerçek kişi olup olmadığı bilinmediğinden brüt-net hesaplaması payların stopaja tabi olduğu varsayımı ile yapılmıştır.


Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.