Özet Bilgi
Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme Başvurusu SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
01.09.2020
Birleşme Yöntemi
Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi
30.06.2020
Para Birimi
TRY
Devralınan Şirket
Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen
Pay Değişim Oranı
Ortaklarına Verilecek Pay Grubu
Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
AYEL ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Borsa'da İşlem Görmeyen

Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye
Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)
Ulaşılacak Sermaye
Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAYEN00012
157.855.530,48
0
0
157.855.530,48
B Grubu, AYEN, TRAAYENW91L0
119.644.469,52
0
0
119.644.469,52
Mevcut Sermaye
Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)
Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM
277.500.000 TL
0 TL
0 TL
277.500.000 TL
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi
01.09.2020
SPK Başvuru Sonucu
ONAY
SPK Onay Tarihi
15.10.2020
Ek Açıklamalar
Ayen Enerji A.Ş. 'nin sermayesinin ve oy hakkı veren paylarının %100'üne sahip olduğu Ayel Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi devralması suretiyle gerçekleştirilecek kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemine ilişkin olarak hazırlanan duyuru metnine onay verilmesi talebimiz; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumlu karşılanmasına karar verilmişitr. Karar 2020/63 Sayılı 15.10.2020 tarihli SPK Bülteni'nde yayımlanmıştır.
Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1
BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ TASLAĞI.pdf - Birleşme Sözleşmesi
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.