Resmi Gazete'de Bugün-28 Ekim
28/10/2020 06:22:32

TBMM KARARI
1268 Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İslam Karşıtı
Açıklamalarına Dair Karar
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER –– Denizlerde Faaliyet Gösteren Balık Çiftliklerinin Çevresel Yönetimi
Yönetmeliği –– Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Yüksek İhtisas Üniversitesi Deneysel Çalışmalar Uygulama ve
Araştırma Merkezi Yönetmeliği
TEBLİĞLER –– Denizlerde Balık Çiftliklerinin Kurulamayacağı Hassas Alan
Niteliğindeki Kapalı Koy ve Körfez Alanlarının Belirlenmesine İlişkin
Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ –– Denizlerde Kurulan Balık Yetiştiriciliği Tesislerinin İzlenmesine
İlişkin Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ –– 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 13 üncü Maddesinin
Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ
KURUL KARARI –– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/10/2020 Tarihli ve 9639
Sayılı Kararı
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI –– Anayasa Mahkemesinin 10/9/2020 Tarihli ve E: 2015/52 (Siyasi Parti
Mali Denetimi), K: 2020/33 Sayılı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 10/9/2020 Tarihli ve E: 2016/35 (Siyasi Parti
Mali Denetimi), K: 2020/34 Sayılı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 10/9/2020 Tarihli ve E: 2016/61 (Siyasi Parti
Mali Denetimi), K: 2020/35 Sayılı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 10/9/2020 Tarihli ve E: 2016/66 (Siyasi Parti
Mali Denetimi), K: 2020/36 Sayılı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 10/9/2020 Tarihli ve E: 2017/4 (Siyasi Parti
Mali Denetimi), K: 2020/37 Sayılı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 10/9/2020 Tarihli ve E: 2017/16 (Siyasi Parti
Mali Denetimi), K: 2020/38 Sayılı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 10/9/2020 Tarihli ve E: 2017/20 (Siyasi Parti
Mali Denetimi), K: 2020/39 Sayılı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 10/9/2020 Tarihli ve E: 2017/27 (Siyasi Parti
Mali Denetimi), K: 2020/40 Sayılı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 10/9/2020 Tarihli ve E: 2017/48 (Siyasi Parti
Mali Denetimi), K: 2020/41 Sayılı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 10/9/2020 Tarihli ve E: 2018/26 (Siyasi Parti
Mali Denetimi), K: 2020/42 Sayılı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 10/9/2020 Tarihli ve E: 2019/46 (Siyasi Parti
Mali Denetimi), K: 2020/43 Sayılı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 10/9/2020 Tarihli ve E: 2017/29 (Siyasi Parti
Mali Denetimi), K: 2020/44 Sayılı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 10/9/2020 Tarihli ve E: 2017/34 (Siyasi Parti
Mali Denetimi), K: 2020/45 Sayılı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 10/9/2020 Tarihli ve E: 2017/43 (Siyasi Parti
Mali Denetimi), K: 2020/46 Sayılı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 10/9/2020 Tarihli ve E: 2017/58 (Siyasi Parti
Mali Denetimi), K: 2020/47 Sayılı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 10/9/2020 Tarihli ve E: 2017/61 (Siyasi Parti
Mali Denetimi), K: 2020/48 Sayılı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 10/9/2020 Tarihli ve E: 2017/69 (Siyasi Parti
Mali Denetimi), K: 2020/49 Sayılı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 10/9/2020 Tarihli ve E: 2018/45 (Siyasi Parti
Mali Denetimi), K: 2020/50 Sayılı Kararı

    Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
    http://www.foreks.com
    http://twitter.com/ForeksTurkey 
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.