[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ProceduresConductedUnderArticleThreeHundredSeventySixOffTurkishCommercialCodeAbstract|
TTK'nun 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin 01.01.2020-30.09.2020 dönemi için SPK düzenlemeleri uyarınca hazırlanan finansal tabloları bugün KAP'ta açıklanmıştır.

  

TTK'nın 376'ıncı maddesinin ve SPK'nın 10 Nisan 2014 tarih ve 11/352 sayılı kararında belirtilen hususlar çerçevesinde, Şirketimizin bu mali tablolarında yer alan öz kaynağının  91.192.969 TL olduğu, bununla beraber Şirketimizin varlıkları içinde bulunan Şok, Mis, Piyale, Amigo, Evin ve Mintax markalarının cari değerinin, değerlendirme kuruluşu olan KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. firmasının 31/12/2019 tarihi itibarıyla hazırladığı değerleme raporuna göre 2.894.000.000TL olduğu dikkate alındığında, SPK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış mali tablolarında yer alan 91.192.969 TL Özkaynağın, 2.899.517.459 TL olduğu tespit edilmiştir. Bu tespit üzerine, TTK 376. maddesi uyarınca Şirketin marka değerini de içerir şekilde bir bilanço hazırlanmıştır. İlgili bilanço kapsamında, Şirketimizin 611.928.571 TL olan ödenmiş sermayesini koruduğuna karar verilmiştir.Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.