Özet Bilgi
30 Eylül 2020 tarihli bilançodaki özkaynak defter değerinin %7 fazlasına denk gelecek şekilde, pay geri alımına ilişkin azami fiyat 1 TL nominal değerli pay için 5,1407 TL olarak güncellenmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Düzeltme Nedeni
30.09.2020 finansal tablo sonuçlarına göre azami pay geri alım fiyatı ve fon tutarı güncellenmiştir.
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık
PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık
PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği
Geri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
22.04.2020
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre
Geri Alım Programı'nın onaylandığı Genel Kurul tarihinden itibaren 1 (bir) yıldır.
Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı
744.336.215
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL)
38.264.092
Geri Alım Yapılması Planlanan Dönem
İşleme Konu Pay
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Nominal Tutar (TL)
Sermayeye Oranı (%)
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5
22.05.2020
21.05.2021
7.443.362,15
5
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 22 Nisan 2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;

Şirketimizin Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gören kendi paylarını geri alabilmesini teminen ekte yer alan "Pay Geri Alım Programı"nın onaylanarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun Şirketimizin yapacağı 2019 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

21 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleştirilen 2019 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında Pay Geri Alım Programı onaylanmıştır. Kamuya en son açıklanan 30 Eylül 2020 tarihli konsolide finansal durum tablosu dikkate alındığında, 2020 yılı yıllık finansal sonuçları kamuya açıklanana kadar pay geri alımına ilişkin azami fiyat 1 TL nominal değerli pay için 5,1407 TL olarak belirlenmiştir.


Eklenen Dokümanlar
EK: 1
PAY GERİ ALIM PROGRAMI.pdf - Geri Alım Programı
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.