Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_RepresentationLetterAbstract|
Sorumluluk Beyanı
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_BoardDecisionDateAndNumberForApprovalOfFinancialStatementsAndOperatingReviewReportAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
oda_BoardDecisionDate|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/11/2020
oda_BoardDecisionNumber|
Karar Sayısı
1670
oda_RepresentationLetterPreparedAccordingToRelatedCMBCommuniqueAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
oda_ExplanationTextBlock|

FİNANSAL TABLO ve FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN

KARAR TARİHİ    : 09.11.2020

KARAR SAYISI    : 1670


SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN 

II-14.1 SAYILI TEBLİĞİ'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI


30 / 09 / 2020 dönemine ilişkin;

Nuh Çimento Sanayi A.Ş.'nin 30 Eylül 2020 tarihi itibariyle düzenlenmiş, Faaliyet Raporu ve Finansal Tablolarını incelemiş bulunuyoruz.

İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde,    

    - Şirketin Faaliyet Raporu ve Finansal Tablolarının önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

    - Finansal Tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durum ve kar/zararı ile ilgili gerçeği doğru ve dürüst biçimde yansıtmakta olduğunu,

    - İlişkin olduğu dönem itibariyle Faaliyet Raporunun, işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,

kabul ve beyan ederiz.

 

                 Vahdettin ERTAŞ                                                                       İsmail KÖKSAL

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi                                      Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi                Serap AKTAŞ                                                   Murat GÜRSOY                      Ayhan İMAMOĞLU

Fin. Risk ve Yatırımcı İlişkileri Yön.                    Mali İşler Müdürü                                CFO


Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.