Özet Bilgi
2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Daveti Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2019
Karar Tarihi
13.11.2020
Genel Kurul Tarihi
15.12.2020
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
14.12.2020
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
SARIYER
Adres
Tarabya Mahallesi Haydar Aliyev Caddesi No:142
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi, Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nı Genel Kurul adına imzalamak üzere Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
2 - 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Şirketi Rapor Özeti'nin okunması,
3 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
5 - Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı karı/zararı ile ilgili teklifinin karara bağlanması,
6 - Pay Geri alım programı ve gerçekleştirilen pay geri alım ve satım işlemleri ile ilgili Genel Kurula bilgi verilmesi,.
7 - Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesinin ‘Şirketin Sermayesi' başlıklı 8. Maddesinin değiştirilmesinin onaylanması,
8 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, Üst Düzey Yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunda T.Ticaret Kanununun 395 ve 396.Maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi.
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu kararı gereği, Şirketin 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
11 - 2019 yılında dernek ve vakıflara yapılan bağışlar konusunda genel kurula bilgi sunulması ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
12 - TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkındaki Tebliğ gereği, Yönetim Kurulu'nca 2020 Yılı için belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu Sözleşmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
13 - Dilek, görüşler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
dardanel_yönetim kurulu kararı 13.11.2020.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
dardanel_2019 Genel_kurul_bilgilendirme.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3
dardanel_2019 Genel Kurul Gundemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4
dardanel_2019 genel_kurul_ilani.pdf - İlan Metni
EK: 5
dardanel_2019 Vekaleten Oy Kullanma Formu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Aralık 2020 Salı günü saat :11:00 'de Tarabya Mah. Haydar Aliyev Cad. No:142 Sarıyer - İSTANBUL adresinde yapılacaktır.Genel Kurul toplantı daveti, vekaletname ve bilgilendirme dökümanı ekte, şirket merkezinde ve şirketin www.dardanel.com.tr. adresindeki internet sitesinde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.