[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_SubmissionOfFinancialStatementsToAnyAuthoritiesAbstract|
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_PeriodCoveredInFinancialStatement|
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020 - 30.09.2020
oda_GovernmentAuthorityToWhichFinancialStatementWasSubmitted|
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Gediz Vergi Dairesi Müdürlüğü
oda_SubmissionReason|
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Yasal Zorunluluk
oda_SubmissionDateOfFinancialStatement|
Mali Tablonun Verilme Tarihi
16/11/2020
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_AdditionalExplanationTextBlock|
Şirketimiz Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin 01.01.2020 - 30.09.2020 dönemine ait SPK mevzuatına göre düzenlenmemiş olan, Gediz Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne Geçici Vergi Beyannamesi ekinde verilen Gelir Tablosu (solo) ek'te PDF olarak sunulmuştur.


                        SAYGILARIMIZLA
   GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.