[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.3 Sayılı Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 31. Maddesi 2. fıkrası b) bendinin; "En son bağımsız denetimden geçmiş bireysel finansal tablolarındaki bir varlıkta ya da ilgili finansal tablo kaleminde %10 ve üzerinde bir oranda değişiklik yaratacak bilgileri, bu değişikliğin ortaya çıktığı tarihi takip eden iki iş günü içinde KAP'ta ilan ederler." hükmü uyarınca yapılan açıklamadır;

Şirketimizin 31.12.2019 tarihli bağımsız denetimden geçmiş bilançosunda 1.301.993 TL, 30.06.2020 tarihli bağımsız incelemeden geçmiş bilançosunda 1.419.448 TL,  güncel tutarı ise 1.442.968,26 TL olan "İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar" kalemindeki Şirketimizin bağlı ortaklığı STRS Teknoloji Yatırım A.Ş.'den olan alacağı, 18.11.2020 tarihinde bağlı ortaklığımız tarafından ödenmiş olup, Şirketimizin bağlı ortaklığından alacağı kalmamıştır.

Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.