[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından,
Şirketimiz'in hakim ortağı Park Holding A.Ş.'nin Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yürürlüğe konmuş Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na ("TFRS") uygun olarak hazırladığı konsolide finansal tablolarında, Maddi Duran Varlıkların muhasebeleştirilmesine ilişkin uyguladığı politikada değişikliğe gitmesi nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca TFRS'ye uyumlu olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarımızda Maddi Duran Varlıklar grubu içerisinde yer alan; arsalar, binalar ile tesis makine ve cihazlar için bugüne kadar uygulanan "maliyet modeli" yerine 31 Aralık 2020 tarihli finansal tablolarımızdan itibaren geçerli olmak üzere Türkiye Muhasebe Standardı 16 Maddi Duran Varlıklar'a ("TMS 16") uygun olarak ilgili varlıklarda yapılacak değerleme çalışmaları sonucu tespit edilen gerçeğe uygun değerlerin baz alındığı "yeniden değerleme modeli"nin uygulanmasına ve hem Şirketimiz hem de bağlı ortaklığımız Konya Ilgın Elektik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin bünyesindeki ilgili Maddi Duran Varlıkların gerçeğe uygun değerlerinin tespiti amacıyla, SPK tarafından listeye alınmış gayrimenkul değerleme şirketleri arasında bulunan şirketlerle gerekli sözleşmelerin imzalanmasına
karar verilmiştir.

Saygılarımızla.
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.