Özet Bilgi
Bedelsiz Sermaye Artırım Kararı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
23.11.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
360.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
72.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
122.400.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAVRY00025
6.000
4.200,000
70,00000
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAVRY00025
Hamiline
B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2
71.994.000
50.395.800,000
70,00000
B Grubu
B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
72.000.000
50.400.000,000
70,00000
İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL)
8.485.792,84
Geçmiş Yıl Karları (TL)
41.914.207,16
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 23.11.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile;

Şirketin 72.000.000.-TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 360.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 8.485.792,84 TL'lik kısmının Emisyon Priminden 41.914.207,16 TL'lik kısmının Olağanüstü Yedekler ( Geçmiş Yıllar Karları ) hesabından olmak üzere toplam 50.400.000.-TL (%70 Bedelsiz ) arttırılarak 122.400.000.-TL'ye yükseltilmesine,

Ortakların her birinin artan sermayeye paralel olarak sahip oldukları payların (%70) oranında bedelsiz olarak yeni pay alabilmelerine,

Sermaye artırımı sonucu ihraç edilecek sermaye karşılığında hamiline yazılı kaydi pay çıkarılmasına ,(A) grubu pay sahiplerine (A) grubu, (B) grubu pay sahiplerine (B) grubu pay verilmesine

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınacak izin için gerekli evrakların hazırlanması için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine

karar verilmiştir.


Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.