[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ProspectusDraftAbstract|
İzahname (SPK Onayına Sunulan)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.11.2020
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz, 31.250.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin, %200'ü nakden karşılanmak suretiyle 62.500.000,-TL (% 200 bedelli), artırılarak 93.750.000-TL'ye yükseltilmesine ilişkin bugün yapılan başvurumuz kapsamında,Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulan taslak izahname ekte sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayı takiben kesinleşen İzahname ayrıca ilan edilecektir.


Kamuoyunun bilgisine sunulur.


Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.