[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin sermayesine  % 77,47 oranında iştirak ettiği Göltaş Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Göltaş Enerji") ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ("EPDK") arasında Göltaş Enerji'nin YEKDEM ödemelerinden yararlandırılmaması konusundaki ihtilafa ilişkin olarak;

  

2016, 2017, 2018, 2019 yıllarına ilişkin EPDK'nın Göltaş Enerji'nin YEKDEM ödemelerinden yararlandırılmamasına ilişkin kararları aleyhine Göltaş Enerji tarafından idari yargıda açılan davaların tamamında, ilgili ilk derece İdare Mahkemeleri tarafından Göltaş Enerji lehine "DAVANIN KABULÜ" kararları verilmiş, mahkeme kararları doğrultusunda ilgili yıllara ilişkin toplam 52.733.778 TL YEKDEM ödemesi tahsil edilmiş ve EPDK'nın kararlar aleyhine istinaf başvuruları da, ilgili Bölge İdare Mahkemeleri'nin "ONAMA" kararları ile sonuçlanmıştır.  Bu mahkeme kararlarının temyizen incelemesi neticesinde, Danıştay 13. Dairesi tarafından "BOZMA" kararları verildiği ve dosyaların yeniden incelenmek üzere Bölge İdare Mahkemesine gönderilmiş olduğu öğrenilmiştir. Yargı yolları tüketilinceye kadar haklılığımızın ispatı için gerekli başvurular yapılacak olup, yargılamalar devam etmektedir. Yargılamanın Göltaş Enerji aleyhine neticelenmesi durumunda mahkeme kararları uyarınca tahsil edilmiş tutarın işleyecek faizi ile geri ödenmesi söz konusu olabilecektir. 

  

2020 yılına ilişkin YEKDEM alacağı ile ilgili olarak da ilk derece mahkemesi Göltaş Enerji lehine karar oluşturmuş, bu mahkeme kararına ilişkin olarak 14.518.123 TL YEKDEM ödemesi tahsil edilmiş, ilk derece mahkemesi kararı halen Ankara Bölge İdare Mahkemesi nezdinde istinaf incelemesindedir.  

  

2021 yılına ilişkin YEKDEM ödemesi ile ilgili Göltaş Enerji'nin başvurusunun reddine ilişkin EPDK kararı da, 03.12.2020 tarihinde tebellüğ edilmiş olup, iptali için hukuki yollara başvurulacaktır.

  

 

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.