[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_CorporateGovernanceComplianceRatingSubAbstract|
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
oda_dummyLineItems|
Bildirim İçeriği
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
_
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_TitleOfRatingCompany|
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme A.Ş.
oda_BeginningDateOfAgreement|
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
18/10/2019
oda_EndingDateOfAgreement|
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
18/10/2021
oda_BeginningDateOfRatingNotesValidity|
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
04/12/2020
oda_ExplanationAbtsract|
Açıklama
oda_ExplanationTextBlock|

BİST Kurumsal Yönetim Endeksi Temel Kuralları çerçevesinde, Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından 05 Aralık 2019 tarihinde 93,29 olarak belirlenen Şirket'imiz Kurumsal Derecelendirme notu yeni derecelendirme dönemi itibariyle yapılan iyileştirmeler göz önüne alınmış ve 04 Aralık 2020 tarihinde 94,03 olarak güncellenerek rapora bağlanmıştır. 

Sözkonusu Kurumsal Yönetim Derecelendirme Dönem Revize Raporu sonucunda, ana bölümler itibariyle tespit edilmiş olan Şirketimiz derecelendirme notu, aşağıda ana başlıklar halinde sunulmaktadır;

ANA BÖLÜMLER                            AĞIRLIK      NOT 
Pay Sahipleri                                      %25        95,36
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık          %25        97,66
Menfaat Sahipleri                                %15        92,92
Yönetim Kurulu                                   %35        90,97
TOPLAM                                          %100        94,03

Şirket Yönetimimiz bilgisi dahilinde sürdürülen çalışmalar neticesinde, Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme firmasınca hazırlanan, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notumuza ilişkin söz konusu Derecelendirme Raporu ekte bilgilerinize takdim edilmekle birlikte ayrıca Şirketimiz internet adresindeki (www.prysmiangroup.com.tr) Yatırımcı İlişkileri bölümünde ayrıntılı olarak yayımlanmaktadır. 

Bilgilerinizi arz ederiz. 

Saygılarımızla,

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.

Pay Sahipleri
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık
Menfaat Sahipleri
Yönetim Kurulu
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
oda_CorporateGovernanceApplianceRatingNoteAbstract|
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
oda_weight|
Ağırlık
% 25
% 25
% 15
% 35
% 100
oda_Note|
Alınan Not
95,36
97,66
92,92
90,97
94,03
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.