[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.11.2020
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Sermaye Piyasası Kurulu, Denetleme Dairesi Başkanlığı'nın 16.09.2020 tarih, E.9337 sayılı yazısı ile şirketimize tebliğ edilen kararı uyarınca;

Şirketimizin mal varlığının Tanrıverdi Grubu Şirketleri lehine 30.06.2014 tarihi itibariyle faiz hariç toplam 1.156.851,61 TL tutarında azaltılmasının 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda tanımlanan güveni kötüye kullanma suçunu oluşturması nedeniyle bahse konu eylemlerden sorumlu olan şirketimizin eski yönetim kurulu üyeleri ile eyleme iştirak eden Yılmaz Karadeniz hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiş ve şirketimizin zarara uğratılması ile ilgili olarak gerekli soruşturmanın yapılması ve şüphelilerin cezalandırılmasına yönelik 06.11.2020 tarihi itibarıyla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde dava açılmıştır.

Bu çerçevede eski yönetim kurulu üyesi Süleyman Cenk Yılmaz ile yapılan görüşmeler sonucunda şirketimizin 30.06.2014 tarihinde zarara uğratıldığı tutar olan 1.156.851,61 TL ve bugüne kadar işlemiş kanuni faizi olan 773.605,62 TL ile birlikte toplam 1.930.457,23 TL'nin şirketimize ödenmesi ile ilgili Süleyman Cenk Yılmaz ile "Sulh ve İbra Protokolü" imzalanarak söz konusu bedel 09.12.2020 tarihi (bugün) itibarıyla Süleyman Cenk Yılmaz tarafından şirketimize ödenmiştir.

  

Kamuoyunun bilgisine arz ederiz. 

  

Saygılarımızla. 

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.