[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.05.2020
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin bağlı ortaklığı Özderici Varlık Kiralama A.Ş.'nin tasfiye sürecinin sonlandırılması için 7.12.2020  tarihinde Şirket Genel Kurulu tarafından alınan karara ilişkin terkin işlemi Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 10.12.2020 tarih ve 10221 sayılı nüshasında tescil ve ilan edilmiştir.

Tasarruf sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunulur. 


Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.