Özet Bilgi
Bedelli Sermaye Artırımı Başvurusunun Kurul Tarafından Olumsuz Karşılanması Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
20.11.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
100.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
60.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
99.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREATLS00016
1,748
1,136
65,00000
1,00
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREATLS00016
Hamiline
B Grubu, ATLAS, TRAATLAS91Q9
59.999.998,252
38.999.998,864
65,00000
1,00
B Grubu
B Grubu, ATLAS, TRAATLAS91Q9
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
60.000.000
39.000.000,000
65,00000
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi
03.12.2020
SPK Başvuru Sonucu
Red
Ek Açıklamalar

03.12.2020 tarihinde Bedelli Sermaye Artırımının onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz ile ilgili olarak; Menkul kıymet yatırım ortaklıklarına ilişkin Kurul'un i-SPK.48.3 (20.06.2014 tarih ve 19/614 s.k.) sayılı Kararı'na ek olarak 10.12.2020 tarihli bültende yayınlanan, i-SPK.48.3.b (10/12/2020 tarihli ve 76/1519 s.k.) sayılı İlke Kararı ile "III. Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarının Bedelli Sermaye Artırımı Başvurularının Kurul Tarafından Değerlendirmeye Alınması İçin Belirlenen Kriterler" eklenmiş olup, yapılan yeni düzenleme ile şirketimizin mevcut başvurusu düzenlemede belirtilen kriterler sağlanmadığından Kurul tarafından olumsuz karşılanmasına karar verilmiştir.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.