[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_UnusualPriceAndVolumeMovementsAbstract|
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

İLGİ : Borsanız Genel Müdürlüğü'nün 11/12/2020 tarih ve BİAŞ-2- 5019 sayılı yazısı ile şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunda ki açıklamamız talep edilmiştir.

   Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun ( II-15.1 ) Özel Durumlar Tebliği'nin ''Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri başlıklı '' 8. maddesine göre  faaliyetlerimiz ile ilgili olağandışı ve özel durum açıklamasını gerektiren kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.


                             Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

                        Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.