[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ValuationReport|
Değerleme Raporu
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_InstitutionPreparedTheValuationReport|
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Rehber Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş.
oda_ContentOfTheValuationReport|
Değerleme Raporunun İçeriği
İstanbul İli, Beylikdüzü İlçesi, Yakuplu Mahallesi, 739 Ada, 2 Parsel'de yer alan taşınmaz ile Kocaeli ili, Körfez ilçesi, Kalburcu Köyü, 2498 Ada 90, 140, 146, 147, 201 ve 202 Parsel'de yer alan taşınmazların piyasa değerlerinin tespiti.
oda_DateOfReport|
Rapor Tarihi
15.12.2020
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz aktifinde kayıtlı bulunan, İstanbul İli, Beylikdüzü İlçesi, Yakuplu Mahallesi, 739 Ada, 2 Parsel'de yer alan "betonarme karkas bina ve arsası" vasıflı taşınmaz ile Kocaeli ili, Körfez ilçesi, Kalburcu Köyü, 2498 Ada 90, 140, 146, 147, 201 ve 202 Parsel'de yer alan "tarla" vasıflı taşınmazlar, Maddi Duran Varlıklara İlişkin Muhasebe Standardı (TMS 16) gereğince yeniden değerlemeye tabi tutulmuştur. 


09.12.2018 tarihli bir önceki değerleme raporuna göre piyasa değeri 24.720.000 TL olan İstanbul İli, Beylikdüzü İlçesi, Yakuplu Mahallesi, 739 Ada, 2 Parsel'de yer alan taşınmazın güncel piyasa değeri 37.920.000 TL olarak, 24.12.2017 tarihli bir önceki değerleme raporuna göre piyasa değeri 510.000 TL olan  Kocaeli ili, Körfez ilçesi, Kalburcu Köyü, 2498 Ada 90, 140, 146, 147, 201 ve 202 Parsel'de yer alan taşınmazın güncel piyasa değeri 2.345.000 TL olarak belirlenmiştir.


Değerleme raporlarının özet kısımları ekte sunulmuş olup yeniden değerleme işleminin etkisi UFRS'ye göre hazırlanacak 31.12.2020 tarihinde sona eren hesap döneminde ait Şirketimiz finansal tablolarına yansıyacaktır.  

Saygılarımızla.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.