Özet Bilgi
Sermaye Artırımına İlişkin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
İlgili Şirketler
DOHOL
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
01.12.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
100.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
16.500.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
41.500.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
CELHA, TRACELHA91G1
16.500.000
25.000.000,000
151,51515
1,00
CELHA, TRACELHA91G1
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
16.500.000
25.000.000,000
151,51515
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama
Süresi içerisinde kullanılmayan yeni pay alma haklarının mevcudiyeti halinde, ana hissedarımız Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin, satın alma taahhüdü bulunmaktadır.
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi
17.12.2020
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ek Açıklamalar

Şirketimiz'in çıkarılmış sermayesinin 41.500.000,- Türk Lirası'na artırılmasında, ihraç edilecek 25.000.000,- Türk Lirası nominal değerli payların kayda alınması talebi ile 17.12.2020 tarihinde (bugün) Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.