[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_CorporateGovernanceComplianceRatingSubAbstract|
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
oda_dummyLineItems|
Bildirim İçeriği
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_TitleOfRatingCompany|
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
oda_BeginningDateOfAgreement|
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
19/09/2019
oda_EndingDateOfAgreement|
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
19/09/2021
oda_BeginningDateOfRatingNotesValidity|
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
21/12/2020
oda_ExplanationAbtsract|
Açıklama
oda_ExplanationTextBlock|

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (SAHA) tarafından Enerjisa Enerji A.Ş. için yapılan
"Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu" tamamlanmıştır.

19 Aralık 2020 tarihi itibari ile Enerjisa Enerji Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu 94,56 (10 üzerinden 9,46) olarak belirlenmiştir.

Kurumsal Yönetim Derecelendirmesine ilişkin SAHA'nın hazırlamış olduğu rapor ekte bilgilerinize sunulmaktadır. Ayrıca bu rapor Şirketimizin https://www.enerjisainvestorrelations.com internet sitesinde yayınlanacaktır.

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notumuzun alt başlıklar itibariyle dağılımı aşağıda verilmektedir.

Pay Sahipleri
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık
Menfaat Sahipleri
Yönetim Kurulu
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
oda_CorporateGovernanceApplianceRatingNoteAbstract|
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
oda_weight|
Ağırlık
% 25
% 25
% 15
% 35
% 100
oda_Note|
Alınan Not
95,06
98,37
99,51
89,34
94,56
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.