[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.10.2020, 06.10.2020, 30.09.2020, 08.09.2020, 20.07.2020, 06.02.2020
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Sermayesinin %95,5'ine sahip olduğumuz bağlı ortaklıklarımızdan Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin  ("Naturelgaz"), Şirketimizin %100 bağlı ortaklıkları Socar Turkey Lng Satış A.Ş.'nin ("Socar LNG") ve Naturel Doğal Gaz Yatırımları A.Ş.'nin ("Naturel Doğal Gaz") malvarlıklarını tüm aktif ve pasifiyle bir bütün (kül) halinde devralması suretiyle Naturel Doğal Gaz ve Socar LNG ile Türk Ticaret Kanunu'nun 136 ila 158. Maddeleri, Kurumlar Vergisi Kanunu 18, 19 ve 20. maddeleri ve Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği madde 43 hükümleri uyarınca birleşmesine karar verilmiş olup söz konusu birleşme işlemi hakkında gerek Rekabet Kurumu gerekse de Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan gerekli izinler alınmış ve birleşme işlemi 23.12.2020 tarihinde İstanbul Ticaret Siciline tescil edilerek süreç tamamlanmıştır. 
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.