[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.12.2020
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Yönetim Kurulu 22.12.2020 tarihli 2020/27 sayılı kararıyla ''Yenilenebilir Enerji Sektöründe'' bir iştirak kurulmasına karar vermişti. İlgili iştirak  Toprak Yenilenebilir Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. ismi ve 10.000.000 TL(Yalnız Onmilyon TürkLirası) başlangıç sermayesi ile kurulmuştur. Yeni iştirakin tescili 24 Aralık 2020 tarih 10231 sayılı Türk Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.

Kamoyunun  ve yatırımcıların bilgisine sunarız.

Saygılarımızla, 

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.