[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ProspectusDraftAbstract|
İzahname (SPK Onayına Sunulan)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Daha önce kamuya açıkladığımız üzere; çıkarılmış sermayemiz, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 16.500.000 Türk Lirası'ndan 41.500.000 Türk Lirası'na artırılmakta olup, sermaye artırımında ihraç edilecek 25.000.000 Türk Lirası nominal değerli payların halka arzına ilişkin "taslak" izahname ekte yer almaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını takiben kesinleşen izahname ayrıca ilan edilecektir.

Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.