[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_CreditRatingAbstract|
Kredi Derecelendirmesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.11.2019
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

JCR Eurasia Rating, derecelendirme notlarının periyodik gözden geçirilme sürecinde "Global Yatırım Holding A.Ş." ve "Mevcut Tahvil İhraçları"'nı, ulusal düzeyde yatırım yapılabilir kategoride değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu ‘A- (Trk)' seviyesinden ‘BBB+ (Trk)' seviyesine revize etti. JCR, Türkiye'nin kredi notunu Nisan 2020'de bir kademe düşürerek ‘BB+' seviyesine çekmişti. Global Yatırım Holding'in daha önce ‘BBB-‘ olan Uzun Vadeli Uluslararası yabancı para ve yerel para notları da Türkiye'nin ülke kredi notu ile paralel hale getirilerek bir kademe düşüşle ‘BB+‘ olarak revize edildi.  Söz konusu notlara ilişkin görünümleri ise ‘Stabil' olarak teyit edilmiştir. Ayrıca, gerek dolaşımdaki gerekse de ihraç edilecek borçlanma  enstrümanları için de uzun vadeli ihraç notu 'BBB+ (Trk)', kısa vadeli ihraç notu ise 'A-2 (Trk)' olarak belirlenmiştir. Diğer taraftan, Şirketin Kısa Vadeli Ulusal Notu ise, 'A-2/Stabil' olarak belirlenmiştir. Son derecelendirme döneminde not revizyonunda hem küresel ekonomiler hem de küresel seyahat sektörü üzerinde yıkıcı bir etkiye sahip olan Covid-19 salgını önemli ölçüde bir etkiye sahiptir. Diğer taraftan 10 Nisan 2020 tarihinde Türkiye ülke not görünümünün Negatif olarak belirlenmesine karşılık, Global Yatırım Holding işkollarının önemli ölçüde yabancı para gelir yaratma profili ile uzun ve kısa vadeli notlara ilişkin görünümleri ‘Stabil' olarak belirlenmesi, GYH'nin operasyonel dayanıklılığı bir kez daha teyit edilmiş bulunuyor.


  

Global Yatırım Holding'in ana hissedarlarının finansal kapasitelerinin uzun vadeli likidite ve öz sermaye sağlamak için yeterli olduğu kanaatinden hareketle "Sponsor Destek Notu" JCR Eurasia Rating notasyonunda ‘Yeterli' seviyeyi işaret eden (2) olarak belirlenmiştir.  


  

Global Yatırım Holding'in üstlendiği yükümlülükleri kendi imkânlarıyla yerine getirebilme gücünü ifade eden ‘Ortaklardan Bağımsızlık Notu' kategorisindeki notu ise; firmanın farklı sektörlerdeki faaliyetleri, gelir yaratma kapasitesi, öz kaynak ve borçluluk seviyeleri dikkate alınarak (B) olarak belirlenmiştir.


  

Kamuoyuna duyurulur,

  

Saygılarımızla.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.