[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ValuationReport|
Değerleme Raporu
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_InstitutionPreparedTheValuationReport|
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
oda_ContentOfTheValuationReport|
Değerleme Raporunun İçeriği
Portföyümüzde Yer Alan Büyükçekmece Alkent 2000 Çarşı' daki 10 Adet Dükkan Ekspertiz Değerleme Raporu.
oda_DateOfReport|
Rapor Tarihi
29.12.2020
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Sermaye Piyasası Kurulu' nun Seri III, No : 48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca, Şirket portföyünde yer alan Büyükçekmece Alkent 2000 Çarşı' daki 10 adet dükkan için değerleme kuruluşunca hazırlanan Ekspertiz Değerleme Raporu ekte yer almaktadır.

  

Kamuoyuna duyurulur.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.