Özet Bilgi
Sermaye Artırımının Tamamlanması ve Esas Sözleşme Tadili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09.10.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
2.500.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
850.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
1.600.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
KLNMA, TRATKBNK91N6
850.000.000
750.000.000,000
88,23529
1,00
KLNMA, TRATKBNK91N6
Nâma
KLNMA(RÜÇHAN), TRRTKYB00024
58.238,585
0
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
850.000.000
750.000.000,000
88,23529
58.238,585
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama
Satılamayan paylara ilişkin taahhüt yoktur.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi
02.12.2020
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi
16.12.2020
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi
26.10.2020
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
26.11.2020
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ödeme Tarihi
04.12.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi
03.12.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar

Bankamızın 30.12.2020 TarihliYönetim Kurulu Toplantısında;

Bankamızın Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin verdiği yetkiye istinaden, Yönetim Kurulumuzun 09.10.2020 tarih ve 2020-16-01/198 sayılı kararı ile 2.500.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içinde çıkarılmış sermayemizin 750.000.000.-TL nakden karşılanmak suretiyle 850.000.000.-TL'den 1.600.000.000.-TL'ye artırılmasına karar verilmiş ve sermaye artırımına ilişkin izahname Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.11.2020 tarih ve 74/1432 sayılı toplantısı ile onaylanmıştır. Bu suretle başlatılan sermaye artırımı işlemlerinin incelenmesi sonucunda; nakit olarak artırılan 750.000.000,-TL'lik sermayeyi temsilen ihraç edilen payların tamamının halka arza ilişkin izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde, bedellerinin nakden ve tamamen ödenmesi suretiyle satıldığı anlaşıldığından,

Sermaye artırımı işlemlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili Tebliğleri ile izahnamede belirtilen usul ve esaslara uygun olarak sonuçlandığının Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilmesine ve

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18. maddesinin 7. fıkrası kapsamında tescil ve ilan edilmek üzere 1.600.000.000.-TL çıkarılmış sermayemizi gösteren esas sözleşmenin sermayeye ilişkin yeni maddesinin ekteki şekilde onaylanmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmasına

oy birliği ile karar verilmiştir.

Esas sözleşme tadil metni ekte yer almaktadır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Esas Sözleşme 6. madde tadil metni.pdf
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.