Özet Bilgi
Bedelsiz ve Bedelli Sermaye Artırımı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29.12.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
400.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
227.571.100,14
Ulaşılacak Sermaye (TL)
860.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
HEKTS, TRAHEKTS91E4
227.571.100,14
232.428.899,860
102,13462
HEKTS, TRAHEKTS91E4
Nâma
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
227.571.100,14
232.428.899,860
102,13462
İç Kaynakların Detayı :
Geçmiş Yıl Karları (TL)
232.428.899,86
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
HEKTS, TRAHEKTS91E4
227.571.100,14
400.000.000,000
175,76924
0,01
HEKTS, TRAHEKTS91E4
Nâma
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
227.571.100,14
400.000.000,000
175,76924
Para Birimi
TRY
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 29.12.2020 tarih ve 63 no'lu Yönetim Kurulu toplantısında almış olduğu karar gereği;

Şirketimizin büyüme sürecinin sürdürebilir bir şekilde devam edebilmesi için 227.571.100,14 TL olan ödenmiş sermayesinin 400.000.000 TL bedelli 232.428.899,86 TL bedelsiz olmak üzere 860.000.000 TL'ye çıkarılması, bu amaçla kayıtlı sermaye tavanının 400.000.000 TL'den 1.000.000.000 TL'ye yükseltilmesi için gereken işlemlere başlanmasına karar verilmiştir.


Yapılan açıklamamız, YK Karar tarihi olan 29.12.2020 ve saat 18.15' de KAP'ta yayımladığımız ÖDA ile aynı olup, sermaye artırımı işlemlerine başlanıldığına dair sürece uygun olarak bu duyuru ile yeniden paylaşılmıştır.


Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.