İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad
Görevi
Görevlendirme Tarihi
Telefon
E-posta
Lisans Belgesi Türü
Lisans Belge No
Serkan Doğru
Finansman ve Yatırımcı İlişkileri -Yönetmen
0-212-365 65 00
yatirimciiliskileri@yunsa.com
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3
207809
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.