[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

KARAR TARİHİ: 04.01.2021

  

KONU: Fonun kullanım yerlerine ilişkin Yönetim Kurulu raporunun kabulü

  

1.Şirketimizin 50.000.000,00 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 10.650.000,00  TL olan çıkarılmış sermayesi, mevcut ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanması suretiyle nakden Canser Yalçınar, Sibel Aslan ve Savaş Kollik'e tahsisli olarak 4.500.000,00 TL karşılığı olacak şekilde, Borsa İstanbul A.Ş'nin toptan alış satış işlemlerine ilişkin prosedürü çerçevesinde baz fiyattan ve nominal değerden aşağı olmamak üzere belirlenen pay satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar artırılacak olup bu kapsamda iş bu karar ekinde yer alan VII-1281.1 sayılı pay tebliği' nin 33 maddesi uyarınca hazırlanan "Sermaye artırımından elde edilecek fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor" başlıklı raporun kabul edilmesine,

  

2. Şirketimiz özkaynaklarını güçlendirmek üzere yapılacak sermaye artımından elde edilecek fonun ekteki raporda belirtilen şekilde Halk Bankası, Kuveyt Türk Bankası, Ticari Davalı Borçlar, Personel ödemeleri, vergi Sgk, Kamu Kurum ve kuruluşları, elektrik trafo yapımı ve işletme sermayesinde   kullanılmasına oy birliğiyle karar alınmıştır.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.