[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

şirketimiz 04.01.2021 tarihinde toplanıp aşağıdaki karaları almıştır

  

KONU: 6102 sayılı TTK' nın 457. Maddesine göre hazırlanmış Yönetim Kurulu Beyanı

  

1.Şirketimizin 50.000.000,00 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 10.650.000,00  TL olan çıkarılmış sermayesi, mevcut ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanması suretiyle nakden Canser Yalçınar,Sibel Aslan  ve Savaş Kollik'e tahsisli olarak 4.500.000,00 TL karşılığı olacak şekilde, Borsa İstanbul A.Ş'nin toptan alış satış işlemlerine ilişkin prosedürü çerçevesinde baz fiyattan ve nominal değerden aşağı olmamak üzere belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar artırılması ile ilgili olarak 6102 sayılı TTK'nın 457. Maddesine göre hazırlanmış Yönetim Kurulu Beyanı'nın ekteki haliyle kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir    

Yatırımcılarımıza ve Kamuoyuna duyurulur

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.