[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|
Yönetim Kurulu Komiteleri
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Gündemdeki konuyu müzakere eden Yönetim Kurulumuz,
1 ) Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olan Pelin Ekimeri'nin organizasyon değişikliği sebebiyle bu görevine 31.12.2020 tarihi mesai saati sonu itibariyle son verilmesine ve yerine 01.01.2021 tarihinden itibaren göreve başlamak üzere Atıl Bora Atak'ın atanmasına karar verildi.
2 ) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Kurumsal Yönetim Tebliğinde yapılan değişiklik ile Yıllık faaliyet raporlarında, (ve önemli değişiklik olması durumunda ara dönem faaliyet raporlarında) sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığına, uygulanmıyor ise buna ilişkin gerekçeli açıklamaya, bu ilkelere tam olarak uymama dolayısıyla çevresel ve sosyal risk yönetiminde (ÇSY) meydana gelen etkilere ilişkin olarak açıklamaya yer verilmesi öngörülmüştür. Bu sebeple Yönetim Kurulu ÇSY öncelikli konularını, bunlara ilişkin risklerini ve fırsatlarını belirlemek ve buna uygun ÇSY politikalarını oluşturmak, söz konusu politikaların etkin bir biçimde uygulanması bakımından ve ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu olacak Sürdürülebilirlik Komitesinin kurulmasına karar verilmiştir.
3 ) Sorumlu komite, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetleri yılda en az bir kez ve her halükarda yıllık faaliyet raporlarının kamuya açıklanması için belirlenen azami süreler içerisinde kalacak şekilde Yönetim Kuruluna raporlayacaktır.
4 ) Sürdürülebilirlik Komitesine başkanı olarak Bağımsız yönetim kurulu üyesi Mehmet Ali Güneysu'nun, Sürdürülebilirlik Komitesine üye olarak bağımsız yönetim kurulu üyesi Arda Batu'nun, İnsan Kaynakları Direktörü Ayşe Doğruöz'ün ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi, Muhasebe Müdürü  Bora Atak'ın seçilmesine karar verilmiştir.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.