[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.06.2020
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın Şirketimiz hakkında verilen 10.10.2019 tarih ve 57/1307 sayılı Kararının Şirketimiz aktifine alınan gayrimenkullerin elden çıkarılmasına dair kısmı ile 14.11.2019 tarih ve 65/1459 sayılı Kararının iptaline, dava talebimizi oluşturan diğer hususların reddine Ankara 6. İdare Mahkemesi'nce 05.01.2021 tarihinde karar verildiği hususu 06.01.2021 günü Şirketimizce öğrenilmiştir.

  

Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunulur.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.