[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ChangeInArticlesOfAssociationAbstract|
Esas Sözleşme Tadili
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

03/11/2020 tarihli KAP açıklamamızda, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Şirketimizin mevcut faaliyetlerine ilave olarak yeni alanlarda da faaliyet gösterebilmesini teminen, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 3. maddesinin tadil edilmesi için gerekli işlemlerin yapılmasına karar verildiği bildirilmişti.Konuya ilişkin olarak yapılan ilave değerlendirmelerde, Şirketimizin, farklı sektörlerdeki şirketlere yatırım yapması, bu faaliyetlerini ilgili şirketlerin tüzel kişiliklerini koruyarak yönetmesi ve değer oluşturması yaklaşımı çerçevesinde; 03.11.2020 tarihli toplantıda karar verilen esas sözleşme değişikliğinin yeterli olmayacağı, (i) esas sözleşmemizde "Diğer Şirketlere Yatırım ve İştirak" başlığı altında yeni bir faaliyet konusu eklemenin ve ayrıca (ii) Şirketimizin unvanının mevcut ve ileride yapmayı planladığı faaliyetleri yeterince yansıtmaması nedeniyle, unvan değişikliğine yönelik de esas sözleşme tadiline gidilmesinin uygun olacağı görülmüştür.

  

Bu çerçevede, yönetim kurulumuzun 11.01.2021 tarihinde yapılan toplantısında;

1) Yönetim kurulumuzun 03/11/2020 tarihli yönetim kurulu kararının iptal edilmesine,

2) Sermaye Piyasası Kuruluna 03/11/2020 tarihli yönetim kurulu kararı uyarınca yapılan başvurumuzun revize edilmesine,

3) Şirketimizin mevcut faaliyetlerine ilave olarak, diğer şirketlere yatırım yapabilmesini ve iştirak edebilmesini teminen, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 3. maddesinin Ek:1'de gösterildiği şekilde tadil edilmesine,

4)  Şirketimizin mevcut ve ileride yapılması planlanan faaliyetlerini daha iyi yansıtması amacıyla "Şirketin Ticari Unvanı" başlıklı 2. Maddesinin Ek:1'de gösterildiği şekilde tadil edilmesine

5)  Şirket Esas Sözleşmesinin 2. ve 3. maddelerindeki değişikler için hazırlanan ve ekte yer verilen tadil tasarısına uygun görüş verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na ve izin verilmesi için de Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına,

6)  Şirket Esas Sözleşmesinin 2. ve 3. maddesinin tadil tasarısına ilişkin gerekli izinlerin alınmasını müteakip tadil tasarısının genel kurul toplantısında Genel Kurulun onayına sunulmasına,

  

 

karar verilmiştir.

Esas sözleşme değişikliğine ilişkin; (i) Tadil Metni, (ii) Yönetim Kurulu Kararımız ve (iii) Esas Sözleşme Değişikliğinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 Sayılı Tebliği Çerçevesinde Yönetim Kurulu Değerlendirilmesi Ek'te yer almaktadır. 

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.