[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ChangeInArticlesOfAssociationAbstract|
Esas Sözleşme Tadili
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.01.2021
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Yönetim Kurulumuzun, 11.01.2021 tarihinde kamuya açıkladığımız; (i) Şirket esas sözleşmesi değişikliğine ilişkin 03.11.2020 tarihli kararının iptal edilmesi, (ii) 03.11.2020 tarihli karar uyarınca Sermaye Piyasası Kuruluna yapılan 05.11.2020 tarihli başvurumuzun revize edilmesi ile (iii) Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 3. maddesinin ve (iv)  "Şirketin Ticari Unvanı" başlıklı 2. maddesinin Ek:'te gösterildiği şekilde tadil edilmesi kararı uyarınca,  gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur.


  


  


Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.