[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.10.2020
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

30.10.2020 Tarihli KAP açıklamamızda T.C. Cumhurbaşkanlığı Makamı onayı ve Orman Genel Müdürlüğünün ilgili yazısı ile Şirketimize ait Utopia World Hotel ' in Adalı Otelcilik Tur. Org.Tic. A.Ş. 'ne devrinin uygun bulunduğunun tarafımıza tebliğ edildiğini duyurmuştuk. Utopia World Hotel' in devir işlemlerinin tamamlanabilmesi için gerekli süreç devam etmekte olup gelinen aşamada herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Satış sözleşmesinin detayları devir işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte " Maddi Duran Varlık Satış" formu ile KAP ' da ivedilikle duyurulacaktır. İşbu  açıklama SPK Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) Madde 23 -  7 kapsamında  yapılan açıklamadır. Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.