Özet Bilgi
Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Süresinin Uzatılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
14.01.2021
İlgili İşlem
KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni)
31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 14.01.2021 tarih ve 2021/03 Yönetim Kurulu Toplantısında Özetle;

- Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2020 yılı sonunda dolacak olması sebebiyle 2021-2025 (5 yıl) yılları için geçerli olacak şekilde süre uzatımına ve bu kapsamda Esas Sözleşme'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine,

- Bu hususa ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına ve ilk Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmasına,

Karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Esas Sözleşme Tadil Tasarısı 14012021.pdf
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.