Özet Bilgi
Kayıtlı Sermaye Tavanı Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
06.11.2020
İlgili İşlem
Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
1.000.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
4.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni)
31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
8
SPK Başvuru Tarihi
06.11.2020
SPK Başvuru Sonucu
ONAY
SPK Onay Tarihi
25.11.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
11.01.2021
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi?
Kabul edildi
Tescil Tarihi
15.01.2021
Ek Açıklamalar

Şirketimizin kayıtlı sermaye sistemi içerisinde bulunan mevcut 1.000.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 4.000.000.000 TL'ye yükseltilmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği uyarınca; Şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin de bu kapsamda 2020-2024 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesi ve bu amaçla şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8.maddesine ilişkin tadil tasarısının kabul edilmesi kararı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.11.2020 tarih ve 11937 sayılı onayı ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 04.12.2020 gün ve E.59568269 sayılı yazısı izniyle uygun görülmüş olup Genel Kurul'da ortakların onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir.


11 Ocak 2021 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 15 Ocak 2021 tarihinde tescil edilmiştir.


Kamuoyuna duyurulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
KSS Tadil Metni SPK ve Ticaret Bakanlığı Onaylı.pdf
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.