İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem
Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%)
Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2016
12,14
87,86
2017
11,96
88,04
2018
9,00
91,00
2019
8,88
91,12
2020
7,96
92,04
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.