İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem
Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%)
Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2016
10,49
89,51
2017
8,56
91,44
2018
5,27
94,73
2019
4,84
95,16
2020
5,85
94,15
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.