İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem
Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%)
Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2016
9,32
90,68
2017
12,23
87,77
2018
6,01
93,99
2019
5,11
94,89
2020
5,81
94,19
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.