[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_SubmissionOfFinancialStatementsToAnyAuthoritiesAbstract|
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_PeriodCoveredInFinancialStatement|
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020 - 31.12.2020
oda_GovernmentAuthorityToWhichFinancialStatementWasSubmitted|
Mali Tablonun Verildiği Otorite
ZETYİNBURNU VERGİ DAİRESİ ve YENİBOSNA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜKLERİ
oda_SubmissionReason|
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2020/4. Dönem Geçiçi Vergi Beyannamesi
oda_SubmissionDateOfFinancialStatement|
Mali Tablonun Verilme Tarihi
18/01/2021
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_AdditionalExplanationTextBlock|

Ana şirketimiz Derlüks Deri San.ve Tic.A.Ş. ve bağlı ortaklıklarımız Boran Meşrubat San.ve Tic.A.Ş. ile Havana Motorlu Araçlar San.ve Tic.A.Ş nin gelir tabloları geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairelerine sunulmuştur.Beyannemeler Vergi Usul Kanununa uygun olup, Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir.


Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.

Saygılarımızla,


Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.