[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ProceduresConductedUnderArticleThreeHundredSeventySixOffTurkishCommercialCodeAbstract|
TTK'nun 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.10.2020
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun (11/352) sayılı "Halka Açık Şirketler Bakımından 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 376'ncı Maddesinin Uygulaması" kararı uyarınca, SGD Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından 29.02.2020 itibarıyle aktiflerin muhtemel satış fiyatları baz alınarak değerleme raporu hazırlanmıştır.

Değerleme raporunda baz alınan futbolcuların bonservis bedeli olan ortalama 73.892.500 EUR (687.111.579 TL), Lisans kiralama sözleşmesine dayalı hakların değerlemesine dayalı hakların ortalama satış fiyatı ise, hakların kalan kiralama ömrü dikkate alınarak 999.530.141 TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

TTK' nın 376. Maddesi gereğince hazırlanan 30 Kasım 2020 tarihli konsolide bilançosundaki makul değerlere göre özkaynaklar ile aynı tarih itibarıyla TMS uyarınca hazırlanan konsolide bilançosundaki kayıtlı değerlere göre özkaynak mutabakatı aşağıdadır:

Kayıtlı Değerlere Göre Konsolide Özkaynaklar Toplamı: -850.492.776

Finansal Yatırımların Muhasebeleştirme Farkından Kaynaklanan Değer Farkı:  220.979.048

Maddi Olmayan Duran Varlıklardan Kaynaklanan Makul Değer Farkı:  540.791.122

Lisans Haklarından Kaynaklanan Makul Değer Farkı:  986.090.441

Henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararlarının tamamı ile 2020 ve 2021 yıllarında tahakkuk eden; kiralamalardan kaynaklı giderler, amortismanlar ve personel giderlerinin toplamının yarısı:  454.728.863

                

TTK'nın 376. Maddesi Uyarınca Konsolide Özkaynaklar: 1.352.096.698

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.