[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ArticlesOfAssociationAbstract|
Esas Sözleşme
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29/04/2020, 15/07/2020
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Genel Bilgi Fomu sayfasında yayınlanmak üzere güncel Şirket Esas Sözleşmesi ekte sunulmuştur.

Saygılarımızla,

Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.


Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No
Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi
Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi
Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
8
14/07/2020
20/07/2020
10121
3, 7, 8, 15, 16, 18, 20
28/04/2020
30/04/2020
10069
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.