[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.01.2021
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Emek Boru Makine Sanayi Ticaret A.Ş.'nin mülkiyetinde bulunan 42798 Ada 7 Parsel arsa üzerinde kat karşılığı inşaat yapılması ile aynı grubun diğer şirketi Ceceli Demir Sanayi Ticaret A.Ş.'ye tahsisli Sincan 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde yer alan fabrika binası yapımını da kapsayan Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi imzalandığı bilgisi 08.01.2021 tarihinde kap'da açıklanmıştır.

  

                Yönetim Kurulumuz Arsa Sahipleri (Emek Boru ve Ceceli Demir) ile imzalanan sözleşme hükümlerine göre yapımı gerçekleştirilecek inşaatın Fırat Tahin ve Susam Sanayi A.Ş.'ye alt yüklenici olarak kat karşılığı usulü ile yaptırılmasına karar vermiştir. Mal Sahipleri ile Şirketimiz arasında imzalanan Sözleşme hükümleri, her türlü malzeme, ekipman ve sistemin temin ve tedarik edilmesi, projelendirme, ruhsat ve izinlerin alınmasını kapsayacak şekilde Alt Yüklenici olarak inşaatın yapımını üstlenen Fırat Tahin Susam Sanayi A.Ş. tarafından yerine getirilecektir. Bu amaçla Şirketimizle Fırat Tahin ve Susam Sanayi A.Ş. arasında 21.01.2021 tarihinde Düzenleme Şeklinde Kat Karşılığı İnşaat ve Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi imzalanmıştır.

  

İmzalanan Sözleşmeye göre;

  

-          Ankara İli Yenimahalle İlçesi Ergazi Mahallesi 42798 Ada 7 Parselinde yer alan 18561 m2 yüzölçümlü arsa üzerinde zemin ve asma kattan oluşan taslak projede takribi 14.000 m2 olarak planlanmış işyerlerinden oluşan proje ile Ankara ili, Sincan İlçesi, Temelli/Alcı Mahallesinde 100516 Ada 33 Parselinde yer alan 12.226 m2 yüzölçümlü arsa üzerinde takribi 5.700 m2 olarak planlanmış fabrika binası Alt Yüklenici olarak Fırat Tahin ve Susam Sanayi A.Ş. tarafından kat karşılığı usulü ile inşaa edilecektir.

  

-        Sözleşme hükümlerine göre Alt Yüklenici'ye yapım işi karşılığında; 42798 Ada 7 Parselin Şirketimiz hissesine düşen kısmın %45'i (kurulacak kat irtifakı üzerinden ve Arsa Sahipleri ile Şirketimiz arasında imzalanan Sözleşmedeki dağılıma göre) ile Ostim Prestij Projesi'nden (64544 Ada 1 Parsel) A Blok 4-5-6, C Blok 4 ve 6 nolu bağımsız bölümlerden oluşan gayrimenkuller verilecektir.

  

                Kamuoyuna duyurulur.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.