[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[MARKA]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_CapitalMarketBoardAdministrativeMesasuresAbstract|
Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

a) Marka Yatırım Holding A.Ş. (MARKA) pay piyasasında 23.05.2017-23.02.2018 döneminde gerçekleştirilen piyasa dolandırıcılığı niteliğindeki işlemlerde sorumluluğu bulunan aşağıdaki tabloda yer alan kişiler hakkında 6362 sayılı SPKn'nun 107/1 maddesinde tanımlı "Piyasa Dolandırıcılığı" suçu kapsamında işlem yapılmak üzere, SPKn'nun 115 inci maddesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir.

Adı SoyadıMKK Sicil No
Mine TOZLU SİNEREN
34806964
İbrahim SİNEREN
43924640
Serhan TÜRKOĞLU
12844868
Serdar MENDİ
43807596
Gökhan KARATÜN
32566938
Nurullah KARAHAN
39023846
Atilla ALTAY
12445317
Onur ALTIN
30058710
Oktay ARGINDOĞAN
38897700
Onur ATEŞ
29409032
Volkan ATMACA
43813192
Sezen GÖKSÜGÜR
23953065
Abdurrahman SİNANOĞLU
13047257
Ayşe ÖZTÜRK
31273065
Can Serkan KARATÜN
23415203

b) Marka Yatırım Holding A.Ş. (MARKA) pay piyasasında 23.05.2017-23.02.2018 döneminde gerçekleştirilen işlemler nedeniyle aşağıdaki tabloda yer alan kişiler hakkında, 6362 sayılı SPKn'nun 101/1-a maddesi ve Kurulumuzun V-101.1 Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/2, 5/3 ve 6/2 maddeleri uyarınca, borsalarda 2 yıl geçici işlem yapma yasağı getirilmesine karar verilmiştir.

Adı SoyadıMKK Sicil No
Mine TOZLU SİNEREN
34806964
İbrahim SİNEREN
43924640
Serhan TÜRKOĞLU
12844868
Serdar MENDİ
43807596
Gökhan KARATÜN
32566938
Nurullah KARAHAN
39023846
Atilla ALTAY
12445317
Onur ALTIN
30058710
Oktay ARGINDOĞAN
38897700
Onur ATEŞ
29409032
Volkan ATMACA
43813192
Sezen GÖKSÜGÜR
23953065
Abdurrahman SİNANOĞLU
13047257
Ayşe ÖZTÜRK
31273065
Can Serkan KARATÜN
23415203
Erkan ÖZTOP
23414322


Karar 2021/4 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır. 

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.