[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_LawsuitAgainstCompanyOrDevelopmentsInTheLawsuitAgainstCompanyAbstract|
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.08.2020
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_DateOfLawsuit|
Dava Açılma Tarihi
12.08.2020
oda_NotificationDateOfLawsuitToCompany|
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
28.08.2020
oda_SubjectOfLawsuit|
Davanın Konusu
Davacının Uğradığını İddia Ettiği Zararın Tazmini Talebi
oda_CounterpartiesOfLawsuit|
Karşı Taraf(lar)
Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.
oda_LawsuitAmount|
Davanın Tutarı
8.529.371,83 TL
oda_RatioOfLawsuitAmountToTotalAssetsDisclosedInLatestFinancialStatementsOfEntity|
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
Yüzde 1,95'dir.
oda_RelavantCourtAndFileNumber|
İlgili Mahkeme ve Dosya No
İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi 2020 / 399 Esas
oda_TrialDate|
Davanın Duruşma Tarihi
04.02.2021
oda_Decision|
Alınan Karar
-
oda_NextTrialDate|
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
-
oda_AmountOfProvisionInFinancialStatementsIfAny|
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
100.000 TL
oda_EffectToOperationsOfCompany|
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Şirketimiz olağan faaliyetlerine devam etmektedir. Islah tutarının bu aşamada Şirketimiz faaliyetlerine bir etkisi bulunmamaktadır.
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi 2020/399 E. dosyasında dava değerinin ıslah yoluyla 8.429.371,83 TL tutarında artırıldığı Şirketimizce 22.01.2021 tarihinde öğrenilmiştir.

Tasarruf sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunulur.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.